Dworzec w centrum miasta?

Dworzec w centrum miasta?

Dworzec w centrum miasta?
28 kwietnia 2023

Radni na ostatniej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pochylili się nad wnioskiem dotyczącym odbudowy odcinka torowiska na moście i doprowadzenia kolei do centrum miasta.

Wnioskodawca pisze do Rady Miejskiej w Gubinie w sprawach okołokolejowych. – Wnoszę o wystąpienie do strony niemieckiej, do urzędu w Guben i do Deutsche Bahn, o odbudowę odcinka do mostu granicznego, jak też i torowiska na moście, w celu doprowadzenia usług kolei do centrum miasta – czytamy. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//