Droga do remontu, pomoże nadleśnictwo

Droga do remontu, pomoże nadleśnictwo

Droga do remontu, pomoże nadleśnictwo
14 lipca 2023

W środę (5.07.) w Urzędzie Miasta podpisana została umowa między gminą Krosno Odrz. a Nadleśnictwem Bytnica, działającym z upoważnienia dyrektora generalnego Lasów Państwowych, w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Radnicy.

Przed kilkoma dniami Urząd Miasta w Krośnie Odrz. poinformował, że wspólnymi siłami droga gminna w Radnicy zostanie przebudowana. Stanie się to przy współudziale Lasów Państwowych. Umowę w ubiegłym tygodniu podpisali nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica Piotr Niemiec i burmistrz Marek Cebula. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

 

foto: Urząd Miasta

//