Dołączyli nowi

Do rodziny OSP Bieżyce dołączyło kolejnych dwóch członków: Ola Preś oraz Krzysztof Zaroda.

Nowi strażacy ukończyli kurs podstawowy strażaka ochotnika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Musieli przejść test w komorze dymowej w Świebodzinie oraz egzamin teoretyczny i praktyczny, który bez zarzutów zdali.

(er)