Dodatek emerytalny dla sołtysów

Dodatek emerytalny dla sołtysów

Dodatek emerytalny dla sołtysów
14 lipca 2023

1 lipca weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Co to oznacza dla osób, które zarządzają poszczególnymi sołectwami? Sprawdźmy.

Według nowej ustawy świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż osiem lat. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//