Do przedszkola przez losowanie

Do przedszkola przez losowanie

Do przedszkola przez losowanie
28 kwietnia 2023

Do Urzędu Miejskiego w Gubinie wpłynęły jednocześnie dwie skargi na proces rekrutacji w przedszkolach miejskich. W celu zaopiniowania pism w poniedziałek (24.04.) spotkała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Jedna z mam w skardze pisze o tym, iż mimo uzyskania wystarczającej ilości punktów, jej dziecko nie dostało się do żadnego przedszkola. – Komisja Rekrutacyjna nie przekazała dokumentów do przedszkola drugiego wyboru, do którego zostały przyjęte dzieci z mniejszą ilością punktów oraz te spoza miasta. Posiadam informacje, że do placówek przedszkolnych w Gubinie zostały przyjęte dzieci, które nie mieszkają na terenie Gubina, a w ich miejscu zamieszkania działają publiczne przedszkola. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//