Czyj odcinek drogi jest gorszy?

Czyj odcinek drogi jest gorszy?

Czyj odcinek drogi jest gorszy?
3 lipca 2023

Do Zarządu Powiatu Krośnieńskiego i Zarządu Powiatu Żarskiego wpłynęły skargi na bezczynność władz w zakresie remontu drogi łączącej dwie gminy – Brody i Gubin. Między miejscowościami Mielno a Janiszowice. Powiat Żarski twierdzi, że po ich stronie jezdnia jest w porządku. Powiat Krośnieński przyznaje, że ich odcinek jest w złym stanie technicznym. Obie skargi zostały jednak uznane za bezzasadne.

Jeszcze w marcu do Rady Powiatu Żarskiego wpłynęła skarga mieszkańca Gubina na bezczynność Zarządu Powiatu Żarskiego w przedmiocie złego stanu technicznego drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Mielno-Janiszowice, która leży pomiędzy gminami Gubin i Brody. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//