Co trafi do programu rewitalizacji?

Co trafi do programu rewitalizacji?

Co trafi do programu rewitalizacji?
2 października 2023

Rada Miejska z Krosna Odrz. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2033.

W piątek (15.09.) Rada Miejska w Krośnie Odrz. podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2033. Będzie on stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy, wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//