Cmentarz martwych drzew

Cmentarz martwych drzew

Cmentarz martwych drzew
28 kwietnia 2023

Tajemniczy truciciel urządza sobie zabawy ze środkami chwastobójczymi na cmentarzu komunalnym w Gubinie. Niemal stuletni dąb usycha przez działania nieodpowiedzialnego „ogrodnika”, a w jego pniu widoczne są nawierty, przez które wpuszczana jest nieznana substancja chemiczna.

O sytuacji na cmentarzu miejskim poinformował nas zarządca nekropolii. Na miejsce wybraliśmy się z pełnomocnikiem ds. zieleni miejskiej w gubińskim magistracie, Krzysztofem Markiewiczem. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//