Burzliwie na sesji

Burzliwie na sesji

Burzliwie na sesji
12 czerwca 2023

Bobrowiccy radni mieli zagłosować nad wydaniem opinii do uchwały sejmiku. – Przedstawiacie nam teraz do głosowania coś, co nie ma sensu i jeszcze próbujecie to w jakiś sposób uzasadniać – komentował radny Łukasz Dudzic.

Chodzi o uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, która dotyczy wyznaczenia obszaru chronionego „Dolina Bobru”. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że radni mieli głosować po terminie, który został wyznaczony przez sejmik. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//