Brakuje psychologów w szkołach!

Brakuje psychologów w szkołach!

Brakuje psychologów w szkołach!
2 października 2023

O brakach kadrowych mówi się od wielu miesięcy. O złej sytuacji płacowej nauczycieli mówi się z kolei od wielu lat. Efekty niedofinansowania są widocznie nie tylko w Warszawie, ale i w przygranicznym Gubinie. Sprawdzamy, ilu nauczycieli brakuje i jakie obecnie problemy dotykają gubińskie placówki oświatowe, a także te, którymi zarządza powiat.

W mieście są placówki, którymi zarządza powiat krośnieński i są też takie, które podlegają pod miasto. Na temat tych pierwszych dyskutowano na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gubinie, przy okazji obecności starosty Grzegorza Garczyńskiego i radnego powiatowego Andrzeja Iwanickiego. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//