Brakuje 1,5 mln zł

Brakuje 1,5 mln zł

Brakuje 1,5 mln zł
7 lipca 2023

Pod koniec maja Urząd Gminy w Bobrowicach ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach. Ile ofert wpłynęło i czy mieszczą się one w zakładanych na ten cel „widełkach” finansowych.

Zakres prac jaki jest do wykonania w Wełmicach obejmuje m.in.: budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym, sieci kanalizacji grawitacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych, tłoczni ścieków surowych, przepompowni ścieków, rurociągów tłocznych, zbiornika buforowego, czy odcinka sieci wodociągowej. Zagospodarowana ma zostać również działka, na której znajdzie się oczyszczalnia. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//