Biogazowni mówią nie!

Biogazowni mówią nie!

Biogazowni mówią nie!
15 września 2023

We wtorek (29.08.) w Radnicy odbyło się spotkanie sołeckie w sprawie ewentualnej budowy biogazowni, która mogłaby powstać nieopodal miejscowości. Wszyscy mieszkańcy wsi są przeciwko tej inwestycji, co wybrzmiało podczas wspomnianego spotkania.

Tego typu plany zawsze budzą duże emocje. Podobnie było w Gostchorzu, gdzie identyczne plany ujrzały światło dzienne trzy lata temu. Na samym wstępie sołtys Radnicy – Anna Wziętek poinformowała zebranych, że przedstawiciele sołectwa wysłali szereg pism do różnego rodzaju instytucji, z prośbą o wydanie opinii i potrzebie przeprowadzenia oceny planowanego przedsięwzięcia. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//