Będzie bezpiecznej na „zebrze”

Będzie bezpiecznej na „zebrze”

Będzie bezpiecznej na „zebrze”
21 kwietnia 2023

Mieszkańcy wskazują, że przejście dla pieszych na ul. Roosevelta w Gubinie, przy wyspie, jest niebezpieczne. To samo stwierdza radny Zbigniew Bołoczko i interpeluje w tej sprawie do zarządcy drogi. W międzyczasie trwają też rozmowy między powiatem a miastem. Efekt? Przejście zostanie doświetlone i odpowiednio oznakowane tak, aby kierowcy z daleka widzieli pieszych.

W ubiegłym tygodniu zajmowaliśmy się tematem przejść dla pieszych na ul. Kresowej. Tym razem opiszemy sprawę kolejnego przejścia, również w pasie drogi powiatowej. Przedmiotowa „zebra” znajduje się na ul. Roosevelta, w obrębie ronda Przy Wyspie.  Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//