Będą opaski dla seniorów

Podczas lutowej sesji Rada Gminy Gubin przyjęła uchwałę w sprawie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok.

Wspomniany program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.