Bartczak z absolutorium

Bartczak z absolutorium

Bartczak z absolutorium
4 lipca 2022

Radni na ostatniej sesji podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi absolutorium za rok 2021.

Na sesji omawiano różne sprawy. Szeroka dyskusja dotyczyła raportu o stanie gminy za rok 2021, kilkoro radnych wypowiedziało się na temat tego, co w mieście można zmienić i poprawić. W ten dzień omawiano też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego. Bez tego nie można było przejść do dyskusji nad udzieleniem absolutorium. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.

//