27 nowych funkcjonariuszy

27 nowych funkcjonariuszy

27 nowych funkcjonariuszy
18 listopada 2022

W przededniu narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ślubowanie złożyło dwudziestu siedmiu nowych funkcjonariuszy.

Komendant NoOSG Tomasz Michalski powitał młodych funkcjonariuszy w szeregach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Pogratulował im również pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji. Podkreślił znaczenie słów złożonej przez nowych funkcjonariuszy roty ślubowania i przypomniał co ono oznacza podczas pełnienia służby i wykonywania obowiązków służbowych. Zaznaczył także, że służba zobowiązuje do wielu wyrzeczeń, ale daje także ogromną satysfakcję i szansę na osobisty rozwój. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//