100 tys. zł na sport. Dla kogo?

Gmina Bobrowice przeznaczyła na ten rok 100 tys. zł dla organizacji pozarządowych, upowszechniających kulturę fizyczną. Jak się okazuje, środki te zostały rozdysponowane na kluby z Bobrowic i Dychowa.

Gmina Bobrowice w tym roku przeznaczy na sport 100 tys. zł. Dokonano już podziału pieniędzy na poszczególne kluby i organizacje. W sumie wsparcie finansowe otrzymają trzy podmioty. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.